Kurumsal Sunum

Mepet A.Ş. 2011yılında halka açılarak çok ortaklı anonim ortaklık yapısına kavuşmuştur. Halka açık bir şirket olmanın vermiş olduğu sorumluluk ve bilinçle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen kurumsal yönetim ilkelerini şirket politikası olarak benimsemiştir.

Mepet A.Ş., açık , dürüst ve objektif yönetimin gerekliliği olarak benimsenen kurumsal yönetim ilkelerinin şirket ve ortakları arasındaki güven ilişkisini sağlam ve kalıcı olmasını sağlayacağına inanmaktadır.

Halka arz sayesinde sermayesini güçlendiren Mepet A.Ş. akılcı ve verimli yatırımlarının karşılığını çalışanları ve ortaklarıyla paylaşarak sektöründe önde gelen kuruluşlardan olma hedefini gerçekleştirmiştir. Aynı disiplin ve kurumsallıkla bu kararlılığını sürdürecektir.